Kodėl Valdorfo Pedagogika?

Lemon Meringue Sky Elise Kennedy Watercolor and gouache 2006Mūsų vaikai paveldės greitai besikeičiantį ir naujovėmis nuolat stebinantį pasaulį. Todėl labai svarbu suteikti visapusišką išsilavinimą, kuris padėtų jiems atskleisti savo žmogiškasias galimybes. Paradoksalu, tačiau Valdorfo pedagogika, nors ir pasitelkdama “senamadiškas priemones”, yra nukreipta kaip tik į visapusišką žmogaus ugdymą.
Kalbant apie XXI-ojo amžiaus žmogų, dažnai paminima visą gyvenimą trunkančio mokymosi svarba, nes akivaizdu, kad spartūs gyvenimo pokyčiai reikalauja (ir reikalaus) iš žmonių dinamiškumo ir atsparumo. Manoma, kad sėkmei ir savirealizacijai pasiekti bus reikalingi tokie įgūdžiai:
• Kūrybinis mąstymas kartu su lakia vaizduote, lankstumu ir gebėjimu susitelkti
• Emocinis intelektas, empatija ir pasitikėjimas savimi
• Fizinis gyvybingumas, ištvermė ir atkaklumas
• Dvasingumas, pasireiškiantis dėkingumu ir atsakomybe gamtai, darbui ir žmonėms.
Visi vaikai ateina į pasaulį su šiomis savybėmis potencialo forma. Valdorfo pedagogikos tikslas yra išbudinti šiuos gebėjimus ir išlavinti juos ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose.
Darželiuose per pojūčių lavinimą vaikai ugdomi fiziškai, emociškai ir dvasiškai. Jie nėra apkraunami mokymusi skaityti ir skaičiuoti, nes manoma, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai tam kokybiškai nėra pasiruošę ir pernelyg didelis intelektinis krūvis padarytų “meškos paslaugą”. Visa akademinė programa yra pateikiama per meno, judėjimo ir muzikos prizmę. Tokios visapusiškos veiklos praturtina mokymosi patirtį ir užtikrina, kad vaikai dalyvautų užsiėmimuose trejopai: aktyviai (fiziškai), emociškai ir dėmesingai (apgalvotai). Šis visapusiškas trejopas požiūris į vaiko ugdymą padeda išvystyti įgūdžius ir esminius gebėjimus, kurie vaikui bus labai naudingi ateityje tiek tęsiant studijas, tiek ieškant sėkmės ir prasmės gyvenime.